Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen op het gebied van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en ouders om ze weer beter te laten functioneren.
De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders, zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.
Soms krijgen ouders advies over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over spelen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol.

Er zijn verschillende redenen waarvoor een kind in aanmerking komt voor kinderfysiotherapie:

Fysiotherapie bij de zuigeling

 • Asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding, afgeplat hoofd)
 • Kinderen met Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL)
 • Huilbaby’s
 • Kinderen met pre- en dysmaturiteit

Motorische problemen

 • Kinderen met houterige motoriek (DCD)
 • Kinderen met afwijkende of vertraagde grove en/of fijne motoriek
 • Kinderen met schrijfproblemen

Aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen

 • Kinderen met vertraagde algehele ontwikkeling, syndromen
 • Kinderen met aangeboren hartafwijkingen
 • Kinderen met Cerebrale Parese/ spasticiteit
 • Blinde en ernstig slechtziende kinderen

Waarnemingsstoornissen

 • Kinderen met bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
 • Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie
 • Kinderen met overgevoeligheid voor tastprikkels

Orthopedische problematiek

 • Kinderen met orthopedische afwijken, bijvoorbeeld aangeboren klompvoet
 • Kinderen met houdingsproblematiek, bijvoorbeeld scoliose
 • Kinderen met hoofdpijnklachten en/of nekklachten

Op dit moment is Maartje Gorissen bezig met de opleiding kinderfysiotherapie en kunt u met bepaalde indicaties al bij haar terecht.

Maartje Gorissen

Algemeen fysiotherapeute, Kinderfysiotherapeut i.o.

Vragen?

Heeft u ondanks de uitgebreide bovenstaande info nog vragen? Geen probleem, neem dan contact met ons op!