Perifeer Arterieel Vaatlijden

Perifeer Arterieel Vaatlijden

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een vernauwing of afsluiting in de slagader naar het been en wordt veroorzaakt door aderverkalking. Hierdoor stroomt minder of zelfs geen bloed naar de benen, waardoor er een gebrek aan zuurstof ontstaat in de benen of voeten. PAV wordt ook wel claudicatio intermittens of, in de volksmond, etalagebenen genoemd.

Bij perifeer arterieel vaatlijden neemt de pijn in één of beide benen toe als men loopt, met name bij het op lopen van een helling of bij tegenwind. Kenmerkend bij mensen met PAV is dat ze tijdens het lopen vaak even moeten blijven staan en wachten totdat de pijn wat wegzakt. Vaak worden de klachten niet herkend en daardoor ook niet behandeld, terwijl deze door gerichte fysiotherapeutische behandeling aanzienlijk kunnen verminderen.

De behandeling bij perifeer vaatlijden bestaat doorgaans uit een combinatie van oefentherapie, looptrainingen op de loopband en voorlichting. Nadat de fysiotherapeut de spierkracht en lenigheid onderzocht heeft, wordt een looptest afgenomen. Vervolgens bestaat de behandeling grotendeels uit het gedoseerd en begeleid vermeerderen van de loopafstand, om de afstand die pijnloos afgelegd kan worden te vergroten. Daarnaast wordt er ook geoefend om de spierkracht en conditie te vergroten via andere hulpmiddelen. Om dit te bereiken zal de patiënt tijdens de behandeling zijn grenzen verleggen, om de doorbloeding te verbeteren en de spierkracht en de algemene conditie te vergroten.

Fysio- en oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden wordt vergoed vanuit de basisverzekering bij de diagnose claudicatio intermittens, stadium fontaine 2. Er worden dan maximaal 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneengesloten kalendermaanden. Om deze behandelingen vergoed te krijgen, is altijd een verwijzing van de huisarts of specialist nodig.

Wat u moet weten

Kwaliteit: chronisch zorgnet

Onze fysiotherapeuten met de specialisatie perifeer arterieel vaatlijden zijn aangesloten bij het Chronisch ZorgNet.

Ron Erkens

Ron Erkens

Eigenaar, algemeen fysiotherapeut, medical taping, shockwave therapie, echografie, EPTE-therapie, fasciatherapie, perifeer arterieel vaatlijden
Klachten, maar nog geen idee

Heeft u heb klachten maar weet u niet of de fysiotherapeut of chiropractor iets voor u kan betekenen?